Kancelaria Radców Prawnych "DYNASTIA" z siedzibą w Częstochowie przy Al. Kościuszki 14 istnieje od 1991 roku i jest jedną z pierwszych samodzielnych kancelarii prawniczych w województwie śląskim.

Kancelaria prowadzi w imieniu osób fizycznych i prawnych postępowania w dziedzinie prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego oraz prawa karnego w zakresie ochrony interesów majątkowych osób pokrzywdzonych.

Specjalizacją Kancelarii są zagadnienia prawa handlowego, autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Partnerzy Kancelarii posiadają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, zarówno w ramach postępowania cywilnego jak i karnego.

Kancelaria utrzymuje ścisły kontakt z Instytutem Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej w Krakowie (studium podyplomowe, stałe uczestnictwo w międzynarodowych seminariach).


Do charakterystycznych dla profilu Kancelarii spraw należały m.in:

-
sprawy dot. wykorzystania w celach reklamowych w "Gazecie Wyborczej" plakatu reklamowego dużego prywatnego banku
-
sprawa dot. wykorzystania elementów reklamowych oraz gadżetów z serialu TV przy tworzeniu na masową skalę etykiet do produkowanych towarów
-
sprawa z zakresu nieuczciwej konkurencji p-ko Instytutowi Leków w Warszawie
-
sprawy dot. wykorzystania renomy innego przedsiębiorcy
-
sprawy dot. bezprawnego wykorzystania zbioru danych o odbiorcach i kontrahentach handlowych innego podmiotu gospodarczego ( w tym również sprawy prowadzone w ramach postępowania karnego )
-
sprawa dot. wykorzystywania do etykietowania własnych produktów znaku słowno-graficznego innego przedsiębiorcy
-
sprawy zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie nielegalnych hodowli kwiatów ozdobnych
-
sprawy zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie podrobienia maszyn i urządzeń do produkcji materiałów medycznych
-
postępowania administracyjne zmierzające do uchylania decyzji nacjonalizacyjnych, i wiele innych, podobnych spraw.


Kancelaria Radców Prawnych "DYNASTIA" jest długoletnim członkiem Polsko-Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Warszawie i Paryżu.

Współpracuje również ściśle z renomowanymi kancelariami prawniczymi w Warszawie, Katowicach i Krakowie oraz z wiodącą w Europie w zakresie ochrony prawnej własności przemysłowej i intelektualnej, niemiecką Kancelarią Wuesthoff & Wuesthoff z Monachium. Kancelaria, oprócz języka polskiego, komunikuje się również w języku niemieckim i francuskim.

Poza podmiotami gospodarczymi z terenu województwa śląskiego i województw ościennych, Kancelaria świadczyła i świadczy nadal w szerokim zakresie, stałe usługi
prawnicze dla podmiotów o zasięgu ogólnopolskim i światowym z branż:
- paliwowej,
- motoryzacyjnej,
- budowlanej,
- ogrodniczej oraz handlowej w zakresie wiodących sieci hipermarketów