Jerzy Dariusz Cieślak

Radca Prawny Jerzy Dariusz Cieślak ukończył w 1982 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Od 1983 roku wykonywał obowiązki prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Miasta Częstochowy a następnie Prokuratury Okręgowej w Częstochowie gdzie tworzył a potem kierował Samodzielnym Działem Śledczym. Specjalizował się w postępowaniach przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych i finansowych.

Od 1998 roku prowadzi indywidualną praktykę prawniczą, początkowo samodzielnie a od 2001 roku, w ramach Kancelarii Radców Prawnych "DYNASTIA".

W 2005 roku objął kierownictwo Kancelarii "DYNASTIA", rozwijając jej działalność w kierunku ochrony prawnej interesów gospodarczych podmiotów zagranicznych na terenie Polski.

Radca Prawny Jerzy D. Cieślak specjalizuje się w zagadnieniach zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadząc w tych sprawach zarówno postępowania cywilne jak i karne na terenie całego kraju. Związany jest stałymi zleceniami obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z Niemiec i Holandii.

Zainteresowania prywatne - golf (członek Rosa Golf Club) oraz jazz (wiceprezes Stowarzyszenia Jazzowego w Częstochowie).